Ocenenie vozidla online dating Free dirty nasty chat rooms

Rated 4.94/5 based on 654 customer reviews

Prvá je určená pre územie SR a druhá pre zahraničné krajiny na nej vyznačené.Územná platnosť PZP poistenia je týmto spôsobom jednoznačne vymedzená.Poistka pre povinné zmluvné poistenie sa zvyčajne uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou poistného obdobia na jeden rok, kedy nastáva výročie poistnej zmluvy.

Pri zavinení dopravnej nehody bez platnej zákonnej poistky je spôsobená škoda vymáhaná od vinníka.Na trhu povinného zmluvného poistenia v súčasnosti pôsobí 11 poisťovní.Sú nimi tieto poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union, Wüstenrot.Povinné zmluvné poistenie zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vozidlom.PZP poistenie chráni vodiča poisteného auta, ktorý v čase nehody používa vozidlo, má platné PZP poistenie a zodpovedá tak za škody, ktoré spôsobí pri prevádzke vozidla. Škodu vyplývajúcu z povinného zmluvného poistenia vypláca poškodenému poisťovňa vinníka.

Leave a Reply